Nieuwspagina

Laatste richtlijnen COVID-19 met betrekking op de door ons georganiseerde stadswandelingen.

Corona protocol

Richtlijnen rondom onze activiteiten vanaf 15-06-2020 in aanvulling op de algemene voorwaarden.

Gezondheid:

Beantwoordt u of een van de andere deelnemers een van de vragen van de gezondheidscheck zoals opgesteld door het RIVM(zie de bijlage) met ja? Kom dan niet naar de activiteit. Stuur een mail naar coordinator@stadsgidsenharderwijk.com om uw deelname te annuleren. Eventuele reeds betaalde kosten zullen wij (desgewenst) terugstorten.

Groepsgrootte:

Maximaal 6 deelnemers per gids. Voor grotere groepen worden meerdere gidsen ingezet.

Voor de start:

De gids neemt met de gasten de vragen van de gezondheidscheck van het RIVM door. Als een van de gasten een of meer van de vragen met ja beantwoord, gaat die persoon niet mee.

De gids bespreekt met de deelnemers de gang van zaken tijdens de wandeling.

Tijdens de wandeling:

  • De groep is zelf verantwoordelijk voor de 1,5 meter afstand onderling tussen de deelnemers en van elk van de deelnemers tot de gids.
  • Wacht op elkaar en geef elkaar de ruimte.
  • Volg de aanwijzingen van de gids tijdens de wandeling over looproutes etc.

De gids:

  • De gids mijdt drukte en nauwe straatjes e.d. en zorgt dat een route gekozen wordt waar steeds voldoende open ruimte voor de groep.
  • Geen monumenten binnengaan waar de onderlings afstand niet bewaard kan worden. (Vissershuisje, Vispoort, Krycokelder e.d.)
  • De gids zal de wandeling beëindigen als de deelnemers zich onvoldoende houden aan deze richtlijnen, aan de voorschriften van de Overheid of aan de aanwijzingen van de gids.
  • Of als de gids zich zelf onveilig voelt.

Tot slot:

  • De gidsen van Gilde Harderwijk zijn allemaal vrijwilligers, die met veel plezier en vakkundig hun wandelingen verzorgen. Dit zal in deze coronatijd geen gemakkelijke opgave zijn. We gaan er dan ook van uit dat tijdens de activiteit de deelnemers de aanwijzingen van de gids ter harte nemen, zodat we gezamenlijk van een mooie wandeling kunnen genieten!